top

 

Facility Management

Hver bransje er unik. Microbizz tilbyr spesialfunksjoner for optimalisering av arbeidsflyt for bedrifter som arbeider innenfor Facility Management.

Microbizz for Facility Management

Innen Facility Management er det et bredt spekter av forskjellige oppgaver 

Innen Facility Management er det et bredt spekter av forskjellige oppgaver – med alt fra vedlikehold, inspeksjoner, håndverk og byggeprosjekter innendørs og utendørs – til kantine- og resepsjonshenvendelser, administrasjon av leieavtaler, håndteringsforespørsler fra leietakere og mye mer.

Kvalitetskravene er høye og det må gjøres en rekke lovbestemte inspeksjoner. Kundens krav til effektivitet og fleksibilitet er høye, og alt – inkludert ressurser – må dokumenteres.

Microbizz kan oppfylle alle disse kravene – for selskapets egne ansatte, leverandører, underentreprenører etc. Og kundene kan få tilgang via ekstranettet.


Anlægsgartner Gottlieb

See here how Microbizz works at Anlægsgartner Gottlieb .


Green Circle A/S

See here how Microbizz works at Anlægsgartner Gottlieb .


Bruksområde

Microbizz is an all-in-one solution with a very wide area of usage – from task management to documentation, quality management and administrative management.
Everything is connected via a CRM-database – with the aim of optimising the company’s operation, quality and documentation and business intelligence.


Salg

Oversikt og oppfølgning

Oversikt over leads, møter, oppfølging etc.

Mål og resultater på omsetning, fortjeneste mv.

Internet of things

Utstyr og maskiner

Fysisk plassering av utstyr, maskiner, verktøy, etc. gir oversikt og optimaliserer planleggingen.

Håndtering av service og vedlikehold på utstyr og maskiner. 

Lovpålagt tilsyn – sikkerhet for at sjekklister overholdes og kan dokumenteres.

HR

Kompetanse er nøkkelen

Sikre at den rette medarbeideren får oppgaven, dvs. basert på kompetanse, sertifisering, arbeidsplaner, geografi etc.

Administrer fornyelse av sertifikater, godkjenninger etc.

Drift

Optimalisert FM-drift

Mulig å håndtere en hierarkisk oppdeling av oppgaver (selskap, bygg /eiendom/objekt, leieavtale og leietaker).

Enkelt å lage skjemaer.

Spesifikke notater kan plasseres på oppgaver.

SLA-oversikt/-håndtering.

Administrasjon

Hold styr på ressursene

Fullstendig oversikt over timer og vareforbruk for egne medarbeidere, såvel som timelønnede og underleverandører mm.

Dermed oppnås fullstendig og korrekt grunnlag for både fakturering og lønn.

Status over igangsatte arbeider/oppgaver.

Oversikt basert på sanntidsdata 24/7.

Lovpålagt sporbarhet – sikret at kvalitetsprosedyrer overholdes og kan dokumenteres.

Ledelse

Sterkt beslutningsgrunnlag

Sanntids datatilgang 24/7.

Lett å generere rapporter med statistikk og grafer.

Kommunikasjon / oppsett kan være rollebasert (kontrollert via filtre).

Mange muligheter for å sette opp prosesser for å håndtere informasjonsflyt, oppfølging etc.

Kvalitet

Styring og dokumentasjon

Enkelt å generere egne spørreskjemaer og skjemaer – inkludert kvalitetsskjemaer, kundetilfredshetsskjemaer, skjemaer for rapportering av avvik etc.

Kvalitetsskjemaer kan settes opp for oppgaver, kunder, prosjekter, prosesser. Spesifikke svar i et skjema automatisk generere bestemte oppgaver / handlinger / arbeidsflyt.

Kvalitetsskjema kan fylles ut hos kunden/på stedet – via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Sikrer dokumentasjon og oversikt – I forhold til sertifikater, godkjennelser, sikkerhet etc.

Utstyr

Planlegging, utnyttelse og sporing av utstyr og maskiner

Planlegging og styring i forhold til anvendelse av utstyr, kjøretøy, maskiner mm – helt ned på mekaniske deler, reservedeler, forbruksvarer etc.

Få en fullstendig sanntidsoversikt over bruk og plassering av alt utstyr.

Se kapasitetsutnyttelsen per utstyr.

Håndter service og vedlikehold, reparasjoner mv.

BI / Innsamling og måling av data

Data og sanntidsoversikt

Alle data om oppgaver, kvalitet, utstyr osv. Er registrert i Microbizz, og gir et solid datagrunnlag.

Rapporter blir raskt og enkelt generert fra systemet – alltid basert på sanntidsdata.

Relevante data og dokumenter kan deles med kunder og eksterne partnere via Microbizz Ekstranett.

Case: Partneren

MED MICROBIZZ KAN VI STYRKE VÅRT FOKUS PÅ KUNDENE

Hos Partneren startet beslutningen for en løsning for digital driftsstyring med en beslutning om hvorvidt kjernen i et slikt system burde være økonomisystemer eller om kundene skulle være hovedfokuset:

Catja Winther, CEO, Partneren

"Vi så på ulike nye økonomisystemer som også kunne håndtere drift. Men vi syntes ikke de var brukervennlige nok. Plussene var selvsagt at det ville være raskere for oss å få ting koblet sammen, men brukergrensesnittet var ikke godt nok. I tillegg var jeg ikke interessert i at økonomisystemet skulle være kjernen til hele selskapet. Vi er et veldig tjenestedrevet selskap, og i vår verden er det kundene, og ikke de økonomiske nøkkeltallene, som må være sentrale for driften og våre ansatte," sier Catja Winther, adm.dir. for Partneren.

Eksterne partnere

Se inn i cockpiten

Via ekstranettet kan relevante data og dokumenter vises til kunder, samarbeidspartnere, leverandører, etc. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekreftelser, avtaler, kvalitetsskjemaer, tilstandsrapporter etc. Eksterne partnere kan svare på skjemaer og laste opp dokumenter.

Snakk med en Microbizz ekspert

La oss snakke om utfordringene i din bedrift og hvordan Microbizz kan optimalisere dine arbeidsflyter.
Ring eller send oss en mail. Vi ser frem til å høre fra deg.Christian André Pontoppidan

cap@ventu.dk
+45 3110 4061


Christian Fennert Madsen

cfm@ventu.dk
+45 3015 1222


 

Referanser innen Facility Management

Microbizz har på kort tid blitt en foretrukket løsning innen Facility Management-bransjen. I FM-bransjen er det et bredt spekter av oppgavetyper. Ofte er det behov for smidig planlegging og håndtering av repeterende oppgaver, samt ad hoc-oppgaver, i tillegg til tidsregistrering, kvalitetsskjemaer, mulige avvik, inspeksjoner, håndtering og sporing av utstyr, ruteplanlegging, GPS, underleverandørhåndtering, vareforbruk, og ikke minst dokumentasjon og informasjon i sanntid for samarbeidspartnere og sluttkunder. Alt dette kan håndteres via Microbizz ekstranett.


Københavns Kommune 

Bruker Microbizz til alle FM-oppgaver innenfor eiendom tilhørende Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Jeudan

Bruker Microbizz til alle oppgaver - planlegging og utførelse av FM.

DEAS

DEAS bruker Microbizz som en løsning for å håndtere de mange ulike typer oppgaver fra eiere og leietakere av eiendommene.

SKAT

SKAT har valgt Microbizz for planlegging og gjennomføring av oppgaver, tid, kvalitet, dokumentasjon vedrørende FM av SKATs eiendommer.

Green Circle

Green Circle bruker Microbizz fra a til å – fra oppgaveplanlegging og -utførelse til håndtering av underleverandører og datautveksling med kunder via ekstranettet.

AKF Holding

AKF-gruppen har valgt Microbizz til planlegging og gjennomføring av oppgaver, tid, kvalitet, dokumentasjon vedrørende FM av AKF-gruppens eiendommer.