top

 

BYGG OG ANLEGG

Hver bransje er unik. Microbizz tilbyr spesifikke funksjoner for å optimalisere arbeidsflyten i bedrifter som arbeider innen bygg og anlegg.

Microbizz for bygg og anlegg

Som byggherre eller håndverksfirma er det avgjørende å ha full kontroll over planlegging og dokumentasjon – ikke minst i forhold til bruk av ressurser – tid, varer, deler etc. Mangel på slik kontroll kan innvirke negativt både på inntekter/lønnsomhet og kundeforholdet.

Disse kravene håndteres enkelt med Microbizz – og dokumentasjon kan deles med kunder via Ekstranett-modulen.

Det samme gjelder for kvalitetsskjemaer og sertifikater. Når du planlegger oppgaver, bruker Microbizz automatisk data om kvalitetskrav og sertifiseringer. Lovbestemte kvalitetsskjemaer kan fylles inn via appen – enkelt og raskt når oppgaven er ferdig. Og resultatene blir enkelt delt med kunder via ekstranettet.

Prosjektledelse og sanntidsoversikt over pågående arbeid er også viktige parametre – begge kan håndteres med Microbizz og sikrer at data alltid er oppdaterte og dokumenterte.
 


Ltech A/S

Se her hvordan Microbizz fungerer hos Ltech A/S.


Typiske bruksområder

Microbizz er en alt-i-en løsning med et bredt anvendelsesområde – fra oppgavestyring til dokumentasjon, kvalitetsstyring og ledelse.
Alt er knyttet sammen og gir mulighet for en samlet optimalisering av virksomhetens drift, kvalitetsstyring, dokumentasjon og business intelligence.


Salg

Oversikt og oppfølging

Oversikt over leads, møter, oppfølging etc.

Mål og resultater på omsetning, fortjeneste etc.

Internet of things

Utstyr og maskiner

Fysisk plassering av utstyr, maskiner, verktøy, etc. gir oversikt og optimaliserer planleggingen.

Håndtering av service og vedlikehold på utstyr og maskiner. 

Lovpålagt tilsyn – sikkerhet for at sjekklister overholdes og kan dokumenteres.

HR

Kompetanse er nøkkelen

Sikrer rette medarbeidere på oppgavene, basert på kompetanse, sertifisering, arbeidsplaner,
geografi etc.

Administrer gyldighet og fornyelse av sertifikater, godkjennelser etc.

Drift

Optimaliserte arbeidsprosesser og generell drift

Automatisk og optimalisert planlegging av oppgaver basert på relevante data.

Oppgaver blir raskt og enkelt videresendt til riktig medarbeider, partner eller leverandør, basert på relevante data som kvalifikasjoner, fysisk plassering etc.

Alle relevante oppgavedata er tilgjengelig via appen eller PCen.

Relevant data ift utførelsen av oppdraget/oppgaven kan enkelt registreres i forhåndsdefinerte skjemaer.

Fotodokumentasjon kan lagres direkte på oppgaven.

Varer / forsyninger kan bestilles via appen – sikre korrekt registrering og basis for fakturering (også mulig å bruke EDI fakturering).

Mulig å håndtere adgangskontroll på byggeplasser mm med f.eks QR- eller NFC-koder.

Administrasjon

Styre ressursene

Fullstendig oversikt over timer og vareforbruk – både på egne ansatte og frilansarbeidere, underleverandører, kontraktsarbeidere etc.

Dette gir et komplett og nøyaktig grunnlag for fakturering og lønn.

Oversikt og dokumentasjon av "pågående arbeid / aktiviteter".

Oversikt basert på sanntidsdata 24/7.

Lovpliktig tilsyn – sikkerhet for at sjekklister overholdes og kan dokumenteres.

Ledelse

Solid beslutningsgrunnlag

Tilgang til sanntidsdata 24/7.

Rapporter genereres raskt og enkelt – inkl. statistikk og grafikk.

Kommunikasjon/oppsett kan være rollebasert (kontrollert via filtre).

Mange muligheter for å sette opp prosesser for å håndtere informasjonsflyt, oppfølging etc.

Kvalitet

Styring og dokumentasjon

Enkelt å generere egne spørreundersøkelser og skjemaer – inkludert kvalitetsskjemaer, kundetilfredshetsundersøkelser, skjemaer for registrering av avvik, etc.

Kvalitetsskjemaer kan settes opp for oppgaver, kunder, prosjekter, prosesser. Spesifikke svar i et skjema kan automatisk generere bestemte oppgaver/handlinger/arbeidsflyt.
Skjemaer er tilgjengelig og kan fylles ut ute hos kunden / på stedet – via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Sikrer at dokumentasjon og oversikt over sertifikater, sikkerhetsgodkjenninger, etc. eksisterer og overholdes.

Utstyr

Planlegging, utnyttelse og sporing av utstyr og maskinpark

Planlegging og styring av utstyr, kjøretøy, maskiner mm – helt ned til deler, forbruksvarer etc.

Få full “Live” oversikt over anvendelse, fysisk lokasjon, kapasitetsutnyttelse og belegningsgrad for alt av utstyr, ned til hver enkelt enhet.

Planlegg og styr service og vedlikehold, reparasjoner etc.

BI / Innsamling og måling av data

Datafangst og sanntidsoversikt

Alle data om oppgaver, kvalitet, utstyr etc er registrert i Microbizz, og gir et solid datagrunnlag.

Rapporter hentes enkelt og raskt ut fra systemet og er alltid basert på sanntidsdata.

Relevante data og dokumenter kan deles med kunder og eksterne partnere via Microbizz Ekstranett.

Case: Ltech A/S

”Administrasjonskostnadene reduseres med minst 15.000 Dkr/måned”

Før Ltech startet med Microbizz, kunne opprettelsen av nye oppgaver bare gjøres av teamledere. Microbizz har gjort denne prosessen mobil og fleksibel – og i dag kan elektrikere generere oppgaver selv når de er ute i feltet – via Microbizz app eller via PC. Optimaliseringen av bare denne arbeidsflyten har gitt Ltech minimum 15.000 kr / måned i reduserte administrasjonskostnader.


 

Og denne funksjonen er bare en liten del av Microbizz-løsningen hos Ltech, hvor Microbizz brukes til et bredt spekter av funksjoner – fra tidsregistrering til oppgaveplanlegging og gjennomføring, kvalitetsstyring og skjemaer, dokumentasjon og rapportering etc.

"Før Microbizz hadde vi et system for tidsregistrering, men vi var på utkikk etter en bredere og mer komplett løsning for å håndtere den komplette oppgaveplanleggingen og -styringen, kvalitetsskjemaer, kostnadsregistrering og materiellforbruk", forklarer administrerende direktør i Ltech A/S. , Henrik Holmgren.

Eksempelvis var ikke den komplette oversikten over personellets kalender og den fullstendige oppgaveoversikten, en del av den opprinnelige kravspesifikasjonen til Ltech, men dette er funksjoner som har gitt stor verdi. "Det betyr at vi bruker mye mindre ressurser på planlegging og koordinering – tid som vi kan bruke til å fokusere på våre kunder og oppgavene i stedet", sier Henrik Holmgren..

Kvalitet

Kvalitetsskjemaer og prosesskontroll er viktige parametere for Ltech, dels for å effektivisere kvaliteten og tjenestene – og dels for å etterkomme lovpålagte kvalitetsretningslinjer og skjemaer. Her har Microbizz vist seg å by på unike fordeler.

"Det er viktig at Microbizz tilbyr så mange muligheter for selv å skape og tilpasse egne dokumenter og skjemaer, noe som gir oss muligheten til å få dem akkurat slik vi trenger dem – i henhold til retningslinjer og spesifikasjoner for den spesifikke oppgaven", sier Henrik Holmgren.

Les mer om Ltech på www.ltech.dk

Eksterne partnere

Se inn i cockpiten

Via ekstranettet kan relevante data og dokumenter vises til kunder, samarbeidspartnere, leverandører, etc. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekreftelser, avtaler, kvalitetsskjemaer, tilstandsrapporter etc. Eksterne partnere kan svare på skjemaer og laste opp dokumenter.

Snakk med en Microbizz ekspert

Vi er alltid en telefon eller mail unna for å kunne hjelpe deg! Ser frem til å høre fra deg!Frank R. Rognstad

info@ventu.dk
+47 4641 5872

Referanser innen Bygg og Anlegg

Microbizz tilbyr en rekke unike fordeler for bedrifter innenfor Bygg og Anlegg på grunn av systemets høye fleksibilitet og brukervennlighet.