top

 

Servicevirksomheter

For bedrifter i servicebransjen stiller hverdagen høye krav til planlegging og fleksibilitet.

Microbizz til serviceindustrien

Ingen dag er lik, og driftsstans/-brudd er vanskelig å planlegge for.

Med Microbizz kan planleggingen optimaliseres og automatiseres, slik at ressursene kan frigis til å fokusere på kvalitet og kunder.

Kvalitetsstyring og dokumentasjon relatert til prosesser og oppgaver, inkludert kvalitetssikringsskjemaer, planer, sertifikater og dokumentasjon relatert til SLA-avtaler, etc. – er et must for alle servicevirksomheter.

Alle disse tingene håndteres raskt og enkelt via Microbizz – og kan vises automatisk for kunder og eksterne partnere – via Microbizz ekstranett.


Microbizz hos Fyns Kran Udstyr A/S

Se her hvordan Microbizz fungerer som service management system hos Fyns Kran Udstyr A/S.


Microbizz hos Strandmøllen A/S

Se her hvordan Microbizz fungerer som service management system hos Strandmøllen A/S.


Typiske bruksområder


Microbizz er en alt-i-en løsning med et bredt anvendelsesområde – fra oppgavestyring til dokumentasjon, kvalitetsstyring og ledelse.
Alt er knyttet sammen og gir mulighet for en samlet optimalisering av virksomhetens drift, kvalitetsstyring, dokumentasjon og business intelligence.


Salg

Oversikt og oppfølging

Oversikt over leads, kunder, salgsmøter, oppfølging etc.

Mål og resultater vedrørende omsetning, DB, KPI’er mm.

Internet of things

Utstyr og maskiner

Fysisk plassering av utstyr, maskiner, verktøy, etc. gir oversikt og optimaliserer planleggingen.

Håndtering av service og vedlikehold på utstyr og maskiner. 

Lovpålagt tilsyn – sikkerhet for at sjekklister overholdes og kan dokumenteres.
 

HR

Kompetanse er nøkkelen

Sikrer rette medarbeidere på oppgavene, basert på kompetanse, sertifisering, arbeidsplaner,
geografi etc.

Administrer gyldighet og fornyelse av sertifikater, godkjennelser etc.

Drift

Optimalisert driftsstyring

Automatisk og optimalisert planlegging av gjentagende serviceoppgaver basert på relevante data.

Håndterer geografisk sone oppdeling.
 
Enkelt å endre planlegging og ressurser i tilfelle akuttoppgaver og reparasjoner.

Gjør det enkelt å planlegge og administrere en "oppgave-pool".

Organisert og automatisert planlegging av forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold.

Eventuelle forhåndsordre kan tilknyttes arbeidsordre og oppgaver, sted, utstyr osv. og kan vises direkte i medarbeiderens app eller PC.

Mulig å håndtere og administrere oppgaver basert på SLA (Service Level Agreement).

Administration

Styre ressursene

Fullstendig oversikt over timer og vareforbruk – både på egne ansatte og frilansarbeidere, underleverandører, kontraktsarbeidere etc.

Dette gir et komplett og nøyaktig grunnlag for fakturering og lønn.

Oversikt og dokumentasjon av "pågående arbeid / aktiviteter".

Lovpliktig tilsyn – sikkerhet for at sjekklister overholdes og kan dokumenteres.

Ledelse

Solid beslutningsgrunnlag

Tilgang til sanntidsdata 24/7.

Rapporter genereres raskt og enkelt – inkl. statistikk og grafikk.

Enkelt å håndtere rollebasert kommunikasjon (kontrollert via filtre).

Mange alternativer for å sette opp prosesser for å administrere informasjonsflyt, oppfølging, etc.

Kvalitet

Styring og dokumentasjon

Enkelt å generere egne spørreundersøkelser og skjemaer – inkludert kvalitetsskjemaer, kundetilfredshetsundersøkelser, skjemaer for registrering av avvik, etc.

Kvalitetsskjemaer kan settes opp for oppgaver, kunder, prosjekter, prosesser. Spesifikke svar i et skjema kan automatisk generere bestemte oppgaver/handlinger/arbeidsflyt.

Skjemaer er tilgjengelig og kan fylles ut ute hos kunden / på stedet – via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Sikrer at dokumentasjon og oversikt over sertifikater, sikkerhetsgodkjenninger, etc. eksisterer og overholdes.

Utstyr

Planlegging, utnyttelse og sporing av utstyr og maskinpark

Planlegging og styring av utstyr, kjøretøy, maskiner mm – helt ned til deler, forbruksvarer etc.

Få full “Live” oversikt over anvendelse, fysisk lokasjon, kapasitetsutnyttelse og belegningsgrad for alt av utstyr, ned til hver enkelt enhet.

Planlegg og styr service og vedlikehold, reparasjoner etc.

BI/Innsamling og måling av data

Datafangst og sanntidsoversikt

Alle data om oppgaver, kvalitet, utstyr etc er registrert i Microbizz, og gir et solid datagrunnlag.

Rapporter hentes enkelt og raskt ut fra systemet og er alltid basert på sanntidsdata.

Relevante data og dokumenter kan deles med kunder og eksterne partnere via Microbizz Ekstranett.

Case: Bravida Danmark A/S

MED MICROBIZZ KAN VI MØTE KRAV TIL SPORBARHET OG DOKUMENTASJON – LETT OG EFFEKTIVT

Bravida Danmark var på utkikk etter en IT-løsning for å håndtere fullstendig sporbarhet og kvalitetsstyring med hensyn til materiell og verktøy i forbindelse med signalprogrammet på jernbanestrekningene på Sjælland og Fyn.


 

"Vår hovedentreprenør hadde et ufravikelig krav om at vi skulle kunne dokumentere full sporbarhet og styre kvaliteten på alt materiell og verktøy som skulle brukes i prosjektet. Dette kan vi nå gjøre med Microbizz. I tillegg kan vi enkelt og effektivt styre planleggingen av oppgaver og installasjoner, samt den overordnede kvalitetsstyringen i hele signalprosjektet – alt i en og samme løsning. Microbizz har gitt oss en unik og fullstendig oversikt som gjør det mye enklere å håndtere et så stort prosjekt”, forklarer Nina Christiansen, prosjektkoordinator hos Bravida Danmark

Høyere sikkerhet

Materialenr og verktøy som brukes i prosjektet, registreres i Microbizz via QR-koder. Alle kvalitetskontrollene registreres via skjemaer i Microbizz. "Uten Microbizz ville vi måtte håndtere alt manuelt i Excel-ark. Vi ville ha brukt mye mer administrative ressurser, og vi ville ikke ha oppnådd samme sikkerhetsgrad. Med Microbizz kan vi alltid enkelt og raskt dokumentere våre kvalitetskontroller og bruken av materiell og deler. Det er enkelt, raskt og fleksibelt å ta ut rapporter. Dermed har vi oppnådd optimal sikkerhet og effektivitet samtidig”, forklarer Nina Christiansen.

Effektiv oppgavebehandling

Med Microbizz kan Bravidas ansatte raskt få oversikt over alle oppgaver og deres innhold via smarttelefon, nettbrett eller PC. Relevant informasjon om oppgaven kan legges inn via notater, eller de kan registreres raskt og enkelt via kvalitetsskjemaer, ute på stedet. Alt i alt betyr det mye mindre administrasjon og mer tid for drift og kvalitetsstyring.

Eksterne partnere

Se inn i cockpiten

Via ekstranettet kan relevante data og dokumenter vises til kunder, samarbeidspartnere, leverandører, etc. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekreftelser, avtaler, kvalitetsskjemaer, tilstandsrapporter etc. Eksterne partnere kan svare på skjemaer og laste opp dokumenter.

Snakk med en Microbizz ekspert

Vi er alltid en telefon eller mail unna for å kunne hjelpe deg! Ser frem til å høre fra deg!Christian André Pontoppidan

cap@ventu.dk
+45 3110 4061


Christian Fennert Madsen

cfm@ventu.dk
+45 3015 1222

Referanser innen servicebransjen

Microbizz har blitt en markant aktør i Service Management-programvareindustrien. Næringen er preget av etterspørsel etter høy fleksibilitet, detaljert planlegging og en rekke kvalitetsstandarder og krav.