top

 

Tilvalgsmoduler

Microbizz tilbyr en rekke tilvalgsmoduler innenfor spesifikke områder som for eksempel utstyr, salg og kjøring. Modulene kan velges fra oppstart eller legges til senere, alt etter behov.

Verdiskapende moduler

Microbizz er bygget opp av moduler, herunder en rekke tilvalgsmoduler som kan velges etter behov. Dette gjelde f.eks ”Utstyrsmodulen” som gjør det mulig å få sanntidsdata vedrørende alt av utstyr, verktøy, biler mm. Eller ”Ekstranett-modulen”, som gjør det mulig for dere som Microbizz-brukere å synliggjøre relevante data og dokumenter til deres kunder.


Utstyr

Med ”Utstyrsmodulen” får dere en fullstendig oversikt over alt utstyr, hvor det befinner seg geografisk, hvem som bruker det og når det er ledig. Dermed er det mulig å planlegge utstyr ift. oppgaver samt å unngå dobbelbookinger. Samtidig håndteres automatisk planlegging av service og reparasjoner. Det er mulig å knytte oppgaver og alle typer av skjemaer til utstyr.

Ekstranett

Med ”Ekstranett-modulen” kan dine kunder se og godkjenne oppgaver og status på oppgaver samt sende skjemaer, inspeksjoner, avvik mm. Dere kan gjøre alle data synlige for kundene – inkludert dokumenter. Kundene kan også laste opp dokumenter – f.eks ordrer vie et ordreformular, som så igangsetter oppgaven i systemet.
 

Salg

Med ”Salgs-modulen” kan dere håndtere alt rundt tilbudsgiving, utarbeidelse av tilbud ”on site”, oppfølging av tilbud mm. Samtidig kan dere styre alt vedrørende kundeavtaler og møtebooking – raskt og enkelt. Dere får en fullstendig oversikt over pågående tilbudssaker, status ift budsjetter mm. Dere kan kjøre kampanjer – fra uttrekk til utsendelse og oppfølging mm.

EDI

Både inngående og utgående fakturaer legges automatisk korrekt i systemet – på rett prosjekt. Dette muliggjør at man alltid har 100% oversikt over kostnadene opp mot budsjett. Vareforbruk registreres på rett prosjekt og blir viderefakturert til oppgaven. Fakturaer kan sendes direkte fra Microbizz med den rette informasjonen og varelinjer.
 

Kjøring

Med ”Kjøring-modulen” kan dere oppnå stor effektivisering på ruteplanlegging og kjøring. Beskjeder om oppgaver som skal løses på en kjørerute kan legges inn som tekst eller tale. Medarbeideren kan se sin rute på sin tablet – inklusiv alle beskjeder. Ruteplanlegging og anvisninger kan lages på detaljnivå – helt ned til gangveier, stengte veier mm.

Inspeksjoner

Med ”Inspeksjons-modulen” kan dere håndtere alt rundt planlegging, utførelse og oppfølging av inspeksjoner. Det er mulig å opprette intervaller for inspeksjoner for enkelte oppgaver – enten som ”fast” planlagt aktivitet eller innen et gitt tidsrom. Man får enkelt oversikt og status på inspeksjoner og resultater – herunder avvik.

Prosess

Med ”Prosess-modulen” kan dere automatisere alle typer prosesser dere har i virksomheten – kvalitets-, salgs-, produksjonsprosesser mm. Dere kan dermed sikre at alle prosesser følges som de skal, at dere får overblikk over praksis, og dere kan oppnå synergier på tvers av forretningsområder og funksjoner i virksomheten.
 

Snakk med en Microbizz ekspert


Vi er alltid en telefon eller mail unna for å kunne hjelpe deg! Ser frem til å høre fra deg!Christian André Pontoppidan

cap@ventu.dk
+45 3110 4061


Christian Fennert Madsen

cfm@ventu.dk
+45 3015 1222

Customer relationship management

Standardfunksjoner

Microbizz er bygget rundt et CRM-system (Customer Relationship Management), som inneholder alle kunder og kundedata, historikk, dokumenter, aktiviteter osv. Dette betyr at all informasjon i løsningen er samlet på et sted og medarbeiderne har all relevant informasjon tilgjengelig, uansett organisasjonstilhørighet, når som helst og fra ulike enheter som PC, smartphone eller nettbrett.